Indførelse af et obligatorisk mindste lektionsantal 
i køreuddannelsen

For at optimere køreuddannelsen mest muligt og for at sikre at køreuddannelsen i praksis
foregår i overensstemmelse med intentionerne i lovgivningen indføres nye regler i køreuddannelsen.


Disse Regler træder i kraft den 1. januar 2001.

Køreundervisningen (teoriundervisning og praktisk kørendervisning), som ansøgeren skal gennemgå i forbindelse med erhvervelse af kørekort til den valgte kategori, skal omfatte følgende antal lektioner á mindst 45 minutters varighed.


Nedenstående bestemmelser angiver det mindste lektionsantal, hvilket ikke betyder at
man altid kan få kørekort på den tid der er angivet her.
Det vil naturligvis være afhængigt af personligt behov


Kategori A (Motorcykel):

Mindst 26 lektioner i teorilokale og mindst 22 lektioner i praktisk køreundervisning i overensstemmelse med undervisningsplanen til kategori A.
Undervisningsforløbet ved uddannelsen skal strække sig over mindst 14undervisningsdage.

Når ansøgeren har erhvervet kørekort til kategori B indenfor de seneste 2 år ændres kravene til :
Mindst 14 lektioner i teorilokale og mindst 17 lektioner i praktisk køreundervisning i overensstemmelse med undervisningsplanen for kategori A.


Kategori B (Almindelig bil):

Mindst 29 lektioner i teorilokale og mindst 24 lektioner i praktisk køreundervisning i overensstemmelse med undervisningsplanen til kategori B.
Undervisningsforløbet ved uddannelsen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Når ansøgeren har erhvervet kørekort til kategori A indenfor de seneste 2 år ændres kravene til :
Mindst 14 lektioner i teorilokale og mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning i overensstemmelse med undervisningsplanen for kategori B.

Såfremt ansøgeren gennemfører køreundervisning til kategori A og kategori B samtidig:
Mindst 36 lektioner i teorilokale (sammenlagt for de to kategorier) samt
mindst 22 lektioner i praktisk køreundervisning for kategori A
mindst 24 lektioner i praktisk køreundervisning for kategori B


Kategori C eller D (Lastbil eller bus):

Mindst 16 lektioner i teorilokale og mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning i overensstemmelse med undervisningsplanen til kategori C og D.
Undervisningsforløbet ved uddannelsen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Når ansøgeren har erhvervet kørekort til kategori C eller D indenfor de seneste 2 år ændres kravene, ved erhvervelse af kørekort til kategori C eller D til :
Mindst 10 lektioner i teorilokale og mindst 14 lektioner i praktisk køreundervisning i overensstemmelse med undervisningsplanen for kategori C og D.

Såfremt ansøgeren gennemfører køreundervisning til kategori C og kategori D samtidig:
Mindst 26 lektioner i teorilokale (sammenlagt for de to kategorier) samt
mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning for kategori C
mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning for kategori D


Kategori C/E (Påhængsvogn til lastbil):

Mindst 13 lektioner i teorilokale og mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning i overensstemmelse med undervisningsplanen til kategori C/E.
Undervisningsforløbet ved uddannelsen skal  strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Kategori D/E (Påhængsvogn til bus):

Mindst 10 lektioner i teorilokale og mindst 6 lektioner i praktisk køreundervisning i overensstemmelse med undervisningsplanen til kategori D/E.
Undervisningsforløbet ved uddannelsen skal  strække sig over mindst 7 undervisningsdage.

Kategori B/E (Påhængsvogn til almindelig bil):

Mindst 4 lektioner i teorilokale og mindst 6 lektioner i praktisk køreundervisning i overensstemmelse med undervisningsplanen til kategori B/E.
Undervisningsforløbet ved uddannelsen skal  strække sig over mindst 3 undervisningsdage.

A1 Køreskolen
Arne Skovsgaard
Kirkevej 10
7130 Juelsminde

Tlf. 75693477