Kørekort på prøve !

De første år med et nyt kørekort er de farligste. Her er risikoen for at blive involveret i en trafikulykke størst. Derfor er kørekortet nu "på prøve" i de 3 første år. 

Overtræder du færdselsloven groft inden for de
t
re første år, efter du har taget kørekort, får du et kørselsforbud.

Et kørselsforbud betyder, at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået en ny, særlig køreundervisning (både teori og praksis) eller et kursus i alkohol og trafik samt bestået en ny køreprøve.

Reglerne om kørselsforbud/kørekort på prøve trådte i kraft den 1. marts 2002 og gælder for alle som har
erhvervet kørekort for første gang siden 1. september 2000.

 

Det vil sige, at der er strammere sanktioner for grove overtrædelser af færdselsloven i de første tre år, efter du har taget dit første kørekort. Hvor du tidligere ville få en betinget frakendelse, vil du nu få kørselsforbud.

Hvis du får kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Og så er du i princippet stillet, som om du ikke har noget kørekort.

Politiet kan normalt først kræve kørekortet udleveret, når afgørelsen om kørselsforbudet er endelig. Men hvis betingelserne for ubetinget frakendelse foreligger, kan politiet godt inddrage kørekortet på stedet.

 

Du får kørselsforbud, hvis du inden for tre år efter du har taget dit første kørekort f.eks:

- overskrider den tilladte hastighed med over 70% i personbil, varebil mv.
- overskrider den tilladte hastighed med over 40% i lastbil, bus, personbil med trailer mv.
- kører spritkørsel med over 0,8 promille
- kører uforsvarligt eller hensynsløst, f.eks. ved at overhale hasarderet, "overse" en ubetinget vigepligt eller chikanere andre trafikanter.

Tidligere ville du som nævnt "nøjes med" at få en betinget frakendelse af kørekortet for disse forseelser.

 

Hvis du laver endnu grovere overtrædelser eller der er skærpende omstændigheder ved din forseelse, kan du risikere en strengere straf. Men sådan har det hele tiden været.


Prøveperioden på tre år regnes fra den første kategori, du har taget kørekort til. Prøveperioden starter altså ikke forfra, hvis du efterfølgende tager/har taget kørekort til flere kategorier.

Kørselsforbudet gælder indtil du har:
- gennemgået en særlig køreundervisning på mindst 7 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer eller
- gennemgået et obligatorisk kursus i alkohol og trafik og
- har bestået en ny køreprøve (både teori- og køreprøve).
Der er altså ikke nogen fast frakendelsestid - kørselsforbudet gælder, indtil du har gennemgået undervisningen og bestået køreprøven.

Hvis du får kørselsforbud for en forseelse begået i f.eks. personbil, gælder forbudet også kørsel i alle de andre kategorier, du har kørekort til.
Men du skal ikke gennemgå undervisning og bestå en køreprøve i alle dine kategorier igen. Hvilken kategori, du skal have undervisning + køreprøve i, afgøres af politiet i den enkelte sag. Når du så har bestået og kørselsforbudet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen.

Den nye særlige køreundervisning består af udvalgte dele af den almindelige undervisningsplan: "Trafikantadfærd", "Grundregler for bilkørsel" og "Manøvrer på vej". Det foregår hos en kørelærer. Undervisningen skal omfatte mindst 7 teoritimer og 8 køretimer og skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

Kurserne i alkohol og trafik består af 4 lektioner af 2 ½ timers varighed og strækker sig over mindst 4 uger. Der er mødepligt til alle lektioner og der undervises bl.a. i lovgivning, risiko og alkohols virkning. Det er alkoholkonsulenterne i amterne og Københavns og Frederiksberg Kommune, der står for kurserne, som fortrinsvis bliver afholdt om aftenen. Kurserne udbydes i takt med behovet. Så du kan godt risikere at skulle vente på at få plads på et hold.

Prisen for køre- og teoritimer afhænger af satsen hos den enkelte kørelærer.
Kurset i alkohol og trafik koster ca. 2000 kr. Du skal selv betale for det hele.
Vær opmærksom på, at der oven i kørselsforbudet kommer en bøde, der afhænger af din forseelse.

Hvis du kører bil, medens du har kørselsforbud, får du en bødefor at køre uden kørekort.
Det koster 5.000 kr. - første gang.

A1 Køreskolen
Arne Skovsgaard
Kirkevej 10
7130 Juelsminde

Tlf. 75693477