Kørekort til bus (kategori D1 - D)
Alderskrav og rettigheder

Kørekort til kategori D1 og kategori D1/E kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år.

Stk. 2. Kørekort til kategori D1 kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B.

Stk. 3. Kørekort til kategori D1/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori D1.

Kørekort til kategori D og kategori D/E kan udstedes til en person, der er fyldt 24 år, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Der kan udstedes kørekort til kategori D fra det fyldte 21. år, hvis

1) den pågældende erhverver kørekortet som led i kvalifikationsuddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Indtil den pågældende fylder 24 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, eller

2) den pågældende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet. Indtil den pågældende fylder 24 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten, eller

3) den pågældende er mekaniker eller lignende, eller kørekortet er til brug for uddannelse som mekaniker eller lignende. Indtil den pågældende fylder 24 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse.

Stk. 3. Der kan udstedes kørekort til kategori D/E fra det fyldte 21. år, hvis

1) den pågældende erhverver kørekortet som led i kvalifikationsuddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Indtil den pågældende fylder 24 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, eller

2) den pågældende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Indtil den pågældende fylder 24 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten.

Stk. 4. Kørekort til kategori D kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B.

Stk. 5. Kørekort til kategori D/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori D.

Kørekort til kategori D1 (lille bus) giver ret til at føre:

1) Personbil indrettet til befordring af over otte, men højst 16 personer foruden føreren og med en længde på højst otte meter (lille bus).

2) Vogntog bestående af en lille bus og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

Stk. 2. For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 2, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

Kørekort til kategori D (stor bus) giver ret til at føre:

1) Personbil indrettet til befordring af over otte personer foruden føreren (stor bus).

2) Vogntog bestående af en stor bus og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

Stk. 2. For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 2, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.