Kørekort til lastvogn  (kategori C (C1)) 

Alderskrav og rettigheder

 

Kørekort til kategori B, kategori B/E, kategori C1 og kategori C1/E kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år.

Stk. 2. Ret til at føre trehjulet motorcykel med en motoreffekt over 15 kW og trehjulet bil med en motoreffekt over 15 kW omfattet af kategori B er dog betinget af, at den pågældende er fyldt 21 år.

Stk. 3. Kørekort til kategori C1 kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B.

Stk. 4. Kørekort til kategori B/E og kategori C1/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B henholdsvis kategori C1.

Kørekort til kategori C1 (lille lastbil) giver ret til at føre:

1) Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg.

2) Personbil indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg.

3) Vogntog bestående af en lastbil som nævnt i nr. 1 eller en personbil som nævnt i nr. 2 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

Stk. 2. For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 3, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

Kørekort til kategori C og kategori C/E kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Der kan udstedes kørekort til kategori C fra det fyldte 18. år, hvis

1) den pågældende erhverver kørekortet som led i kvalifikationsuddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Indtil den pågældende fylder 21 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport,

2) den pågældende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet. Indtil den pågældende fylder 21 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten, eller

3) den pågældende er mekaniker eller lignende, eller kørekortet er til brug for uddannelse som mekaniker eller lignende. Indtil den pågældende fylder 21 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse.

Stk. 3. Der kan udstedes kørekort til kategori C/E fra det fyldte 18. år, hvis

1) den pågældende erhverver kørekortet som led i kvalifikationsuddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Indtil den pågældende fylder 21 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, eller

2) den pågældende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Indtil den pågældende fylder 21 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten.

Stk. 4. Kørekort til kategori C kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B.

Stk. 5. Kørekort til kategori C/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori C.

Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver ret til at føre:

1) Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

2) Personbil indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

3) Vogntog bestående af en lastbil som nævnt i nr. 1 eller en personbil som nævnt i nr. 2 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

4) Motordrevet blokvogn.

Stk. 2. For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 3, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.