Kørekort til motorcykel   (kategori A)

Generelt:
Motorcykelkørekort er opdelt i tre klasser:

LILLE MOTORCYKEL - kategori A1
Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg.

MELLEMSTOR MOTORCYKEL - kategori A2
Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt.

STOR MOTORCYKEL  - kategori A
Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn i alle størrelser


Aldersbegrænsning:
Fra den 19. januar 2013 gælder følgende alderskrav, når du skal tage kørekort
Kategori AM (lille knallert) 16 år
Kategori AM (stor knallert) b) 18 år
Kategori A1 (lille motorcykel) 18 år
Kategori A2 (mellem motorcykel) 20 år*
 
*18 år, hvis den pågældende er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab.
Kategori A (stor motorcykel) 24 år (i visse tilfælde 22 år)**
**21 år, hvis den pågældende er ansat/værnepligtig/frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller man alene skal have ret til at føre visse køretøjer.Undervisning:
Du skal have modtaget teoretisk og praktisk undervisning af en godkendt MC kørelærer.
Teoriundervisning omhandler såvel færdselsteori som teknisk gennemgang af mc og faremomenter ved fejl på mc.

Praktisk undervisning omhandler kørsel på
manøvregård(min. 4 lektioner á 45 min), hvor du skal lære at betjene køretøjet,
praktisk kørsel på landevej, i by, på motortrafikveje, motorveje og i mørke. Du kører selv på motorcyklen og jeg kører bag dig i bil og dirigerer dig via radio.
Køreteknisk kursus (5 lektioner á 45 min), hvor du skal lære avanceret køreteknik, omhandlende blandt andet katastrofeopbremsning og undvigemanøvrer, kørsel i ideallinier samt kørsel med bagsædepassager. Derudover skal du under kurset lære at køre med sidevogn.

Praktisk kørsel skal i hele forløbet foretages på en godkendt motorcykel, svarende til den kategori du vil erhverve kørekort til.

Prøvevilkår:
Teoriprøven er en afkrydsningsprøve, bestående af 25 billeder med tilhørende 80-100 spørgsmål, som skal besvares med "ja eller nej". Mindst 20 billeder skal være besvaret rigtigt.
Praktisk prøve består af en mundtlig overhøring i kontrol og sikkerhedseftersyn af mc, samt en praktisk køreprøve (indeholder også manøvreprøve på lukket bane), hvor den prøvesagkyndige dirigerer over radio og "overvåger" dig fra min bil (kørt af mig).
Prøven har en varighed af mellem 25-45 min. Køreprøven skal naturligvis aflægges på en godkendt motorcykel, svarende til den pågældende kategori.